İcra İflas

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İlamsız icra takibi, mahkemece verilen bir ilama(karar) veya ilam niteliğindeki bir belgeye dayanmayan icra takiplerine denir. İlamsız icra takibinde bulunabilmek için herhangi bir mahkeme kararına veya alacağı belgeleyen bir senede ihtiyaç duyulmamaktadır. İlamsız icra takibinin konusunu bir para alacağı veya teminatlardan oluşan alacaklar oluşturmaktadır. İcra Hukukunda ilamsız icra takip yollarını Genel haciz yoluyla takip , Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu …

Devamını Oku »

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Nedir?

Alacağı rehinle temin edilmiş bir alacaklı, alacağını takip yaparak elde etmek isterse, kural olarak, önce rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmak zorundadır. Bu yola başvurmadan, ilamlı veya ilamsız(genel haciz yolu) icra yoluna başvuramaz. Aksi halde, böyle bir durumda ilgilisi tarafından süresiz şikayete başvurmak mümkündür. (Ancak önce rehine başvurma zorunluluğunun İİK.m.45 göre dört istisnası da mevcuttur) İpotek, mevcut veya ileride …

Devamını Oku »

Maaş Haczine İtiraz ve Yapmanız Gerekenler

Öncelikle, İcra daireleri tarafından tebliğ edilen (Maaş haczi müzekkeresi ibareli) zarfların üzerine tebligatın geliş tarih yazılmalıdır. Tebligat zarfı hangi gün elinize geçmiş ise o gün tebliğ tarihidir. Tebliğ tarihinin yazılmasının önemi ve sebebi, hukuktaki sürelerin kaçırılmamasıdır.Çünkü maaş haczinde tebligatı aldıktan sonra 7 gün içerisinde cevap verilmesi gerekecektir. Bu edenle tebliğ tarihi hak kaybına uğramamak için önemlidir.Cevap verme süresi olarak kanunda …

Devamını Oku »

İlamlı İcra Takibi Nedir ve Nasıl Başlatılır?

İlamlı icra takibi, alacaklının önce mahkemeye başvurması, yapılan yargılama sonunda lehine bir ilam(karar) elde etmesi ve sonra da icra dairesine başvurarak bu ilamın icrasını talep etmesi şeklinde gerçekleştirilen bir takip yoludur. Para ve teminat alacağı dışında bir alacak için(örneğin taşınmaz tahliyesi ve teslimi, çocuk teslimi, çocukla kişisel ilişki kurulması gibi) mutlaka mahkemede dava açılıp ilam(mahkeme kararı) alınması gerekir. Unutmamak gerekir …

Devamını Oku »