Sancaktepe İş Avukatı

İş Hukuku kapsamında düzenlenen işçi ve işveren hakları her iki taraf açısından da en iyi koşulların uygulanabilmesi  adınadır. İş hukuku davaları da genellikle işçilerin hak kaybı yaşaması üzerine görülmekte olup işçilerin İş Kanunundan doğan tüm haklarını kullanabilmesi için iş avukatından bilgi edinmesi önem arz eder. İş hukuku alanında bilgi ve donanıma sahip olan bir işçi avukatı, işveren tarafından haksızlığa maruz kalan bir işçinin hukuki haklarını da en doğru ve hızlı zamanda temin edebilecektir. Bu gibi durumlarda da unutmamak gerekir ki işçi avukatı bir elçi rolünde olup hukuki uyuşmazlıkların da işçi lehine çözümlenmesini sağlamaktadır.

Özellikle büyük şehirlerde iş olanaklarının fazla olması hasebiyle işçi ve işveren arasındaki problemlerin görülme sıklığı artmaktadır. Tam da bu anlamda bir işçinin yasal haklarının neler olduğunu bilmesi hangi durumlarda işverene dava açabileceklerini bilmesi önem arz eder. İşçi olarak anılan kişiler maaş alma, sosyal sigorta, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin kullanma hakkı, hafta tatili, resmi ve milli bayramlarda tatil izni, maddi ve manevi zararların tazmini gibi bir çok haklarının olduğunu bilmeli ve işten ayrılma durumunda şart ve koşullara göre tüm haklarını alabilmelidir.

4857 sayılı İş kanunu tarafından yapılan bir çok düzenlemenin işçiler lehine olduğu ve işçilerin de emek verdiği işin karşılığında bazı haklara sahip olduğu kanundan da anlaşılabilmektedir. Örneğin her işçinin çalışma süresi içerisinde; işveren tarafından eşit davranılma, ücretli mazeret izni kullanma, maaşın ödenmemesi durumunda işten kaçınma, yılda 270 saatten fazla mesai yapmama, çalışma belgesi alma, yapılan fazla mesai ücretlerinin ödenmesi gibi bir çok hakkının olduğu ve işveren ile bir uyuşmazlık durumunda işten haksızca çıkartılan işçilerin tüm bu haklarını koruyabilmesi ve bu konuda uzman bir avukattan yardım alması önemlidir.