Sancaktepe Boşanma Avukatı

Evliliğin başlangıcında tarafların birbirlerine iyi günde ve kötü günde birlikte olunacağı yönünde verdikleri sözler bazen ve  birçok nedenden dolayı yerine getirilemeyebilir. Böyle durumlarda tarafların evliliğin sona erdirilmesi yönündeki talepleri de makul olup hayatın olağan akışı açısından normaldir. Nasıl  ki evlilik müessesesi devlet eliyle resmi nikah memuru tarafından yasal olarak kurulmakta ise evliliğin sona erdirilmesine karar verildiği durumlarda da yasal yollara başvurularak  mahkeme kararı ile sonlandırılması  gerekmektedir.

Bu süreçte önemli olan yasaların taraflara tanıdığı hukuki haklarını öğrenip doğru bir yol izlemeleridir. Zira her hususta olduğu gibi evlilik birliği konusu da devlet tarafından önemsenerek tarafların haklarının  korunması adına kanun-i düzenlemelere yer verilmiştir. Boşanmaya karar veren kişiler, alelade hazırlanmış bir dava dilekçesi ile adliye yolunu tutmadan önce alanında uzman bir kişiden boşanma davası ile ilgili kapsamlı  bilgi edinmesi gerekmektedir. Ve böylelikle davanın nasıl ve hangi tür dava olarak açılacağı,dava  sürecinde hangi taleplerde bulunulacağı gibi bir takım hususları öğrenebilme şansınız olacaktır.

Medeni Kanunumuza göre kişiler anlaşmalı dava veya çekişmeli dava sonunda evliliklerini sona erdirebilir. Yani boşanma davasının iki türü mevcuttur.

  • Anlaşmalı Boşanma
  • Çekişmeli Boşanma

 

Anlaşmalı Boşanma dediğimiz hukuki süreçte, daha fazla birlikte yaşamak istemeyip bir veya birçok nedenden ötürü evliliğin sona erdirilmesini isteyen her iki tarafın da boşanma konusunda hem fikir olmaları gerekir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflardan biri dilekçe ile mahkemeye başvurabilir. Burada önemli olan husus boşanmak isteyen her iki tarafın boşanma beyanlarını ve boşanma protokolünde yer alan hususları duruşma gününde hakimin karşısında sözlü olarak da beyan etmeleridir. Şayet mahkeme aşamasında anlaşıldığı iddia olunan hususlarla ilgili tafralardan biri itiraz ederse hakim tarafından bir sonraki celseye kadar süre verilebilir buna rağmen anlaşmazlık konusu giderilemez ise dava çekişmeli ye dönüşür.

Çekişmeli Boşanma dediğimiz hukuki süreç ise boşanmak isteyen tarafın  davasını ispatlamaya çalıştığı uzun soluklu ve yorucu bir süreçtir. Bu tür davalarda boşanmak istemeyen veya talepleri yerine getirilmeyen karşı taraf dava sürecini uzatmaktan yana tavır sergilemektedir. Her iki tarafın da  kanunun kendilerine tanıdığı yasal haklarını bilerek ve en kısa sürede boşanma eyleminin gerçekleşmesi adına alanında uzman bir avukattan destek alması önemlidir. Zira aldığınız hukuki bilgi ve yardım sayesinde boşanma sürecinde nasıl davranmanız gerektiği ve taleplerinizin ne kadarının  yasal olarak kabul görüleceği noktalarında fikir sahibi olup doğru adımlar atacaksınız.