Bilişim Suçları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı nedir?

6698 sayılı kişisel verilerin korunması adlı kanun kişisel verilerin korunmasına yönelik hazırlanan ilk kanundur. 12 Eylül 2010 da da Anayasal düzenlemeye dahil edilmiş olan bu kanun 24/03/2016 tarihinde kabul edilip 7/4/2016 tarihinde de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile amaçlanmak istenen kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel …

Devamını Oku »

İnternet Yoluyla Hakaret Suçu

Hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 125-131.maddeler arasında düzenlenmiştir. Hakaret suçunun oluşabilmesi için, bir kimseye onur, şeref, haysiyet ve saygınlığını incitecek ölçüde, somut bir fiil veya olgu isnat etmek ya da yakıştırmalarda bulunma ya da sövmek gerekmektedir. Hakaret suçu, huzurda ve gıyapta(kişinin yokluğunda) olmak üzere iki şekilde işlenebilir. Kişiyi muhatap alan mektup, telgraf, telefon ve benzeri araçlarla yapılan hakaret …

Devamını Oku »

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları Nedir?

Bilişim hukukunun konusunu bilişim suçları oluşturmaktadır. Teknolojik aletler kullanılarak yapılan yanlış ya da zarar verici eylemler bilişim suçu olarak adlandırılır. Özellikle internet ve bilgisayar kullanımının artması ile birlikte bilişim suçları da artış göstermiştir. Bilişim suçlarını konu alan, teknolojik gelişmeler çerçevesinde her bir bireyin teknik,ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik ve benzer makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi,saklanması,korunması ile bunlardan doğan uyuşmazlıkların …

Devamını Oku »