Ceza Hukuku

Uzlaştırma Nedir?

Uzlaştırma, ceza hukukunda ceza soruşturması ve davasında tamamen tarafsız bir kimsenin arabuluculuk etmesiyle söz konusu uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve faili ile iletişim kurduğu süreçtir. Ceza Muhakemesi Kanununda uzlaşma başlığı altında düzenlenen kanun maddesinin hem başlığı hem de içeriği 6763 sayılı yasa ile değiştirilmiştir. Uzlaştırma müzakereleri ve uzlaşma anlaşması, şartları varsa hem soruşturma aşamasında hem de kovuşturma aşamasında yapılabilir. …

Devamını Oku »

Şüpheli Ve Sanık Kime Denir?

Türk Ceza Hukukunda şüpheli ve sanık kavramları açık bir şekilde tanımlanmış olmasına rağmen birçok kişi tarafından karıştırılmaktadır. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2/1/a bendinde ‘şüpheli; soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade eder’ denilmek suretiyle tanımlanmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere suçu işlediğine dair hakkında şüphe bulunan kişiye şüpheli denilmektedir. Şüphelinin suçu işlediğine dair deliller mevcut ise bu deliller ilk …

Devamını Oku »

Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Türk Hukuk Sisteminde ceza yargılamaları, ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde yapılmaktadır. Ceza yargılamalarının yapıldığı esas görevli mahkemeler asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri olup bu iki mahkeme dışındaki diğer tüm ceza mahkemeleri özel kanunlarla kurulmuş özel mahkemelerdir. Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesine ilişkin yasal düzenlemeler mevcut olup …

Devamını Oku »