Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Türk Hukuk Sisteminde ceza yargılamaları, ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde yapılmaktadır. Ceza yargılamalarının yapıldığı esas görevli mahkemeler asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri olup bu iki mahkeme dışındaki diğer tüm ceza mahkemeleri özel kanunlarla kurulmuş özel mahkemelerdir.

Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesine ilişkin yasal düzenlemeler mevcut olup hangi mahkemenin hangi dava ve suçlara bakacağı konusundaki bu yasal düzenlemelere görev kuralları denir. Tabi bu görevli mahkemenin belirlenmesi konusunda birçok istisna olabilir. Ancak en temel kriter şudur; 5235 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği;

 • 10 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren dava ve işlere asliye ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.
 • 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren dava ve işlere de ağır ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.

Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulur. Kanunlar özellikle bir mahkemeyi yetkili ve görevli kılmışsa yargılamayı o mahkeme yapar.

Sulh ceza hakimliği, ağır ceza mahkemeleri ve diğer özel mahkemelerin görevleri dışında kalan tüm dava ve işlere asliye ceza mahkemeleri bakar. Ve yine özel veya genel kanunlar, suç vasfı ve ceza miktarına bakmaksızın asliye ceza mahkemesini özellikle görevli kılmışsa, özel düzenleme nedeniyle de asliye ceza mahkemesi görevli kabul edilir.

Asliye ceza mahkemeleri, TCK da düzenlenen aşağıdaki suçlarla ilgili davalara bakmakla görevlidir;

 • Vergi kaçakçılığı suçları
 • ihaleye fesat karıştırma suçu
 • Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu
 • Kasten adam yaralama suçu
 • Taksirle adam yaralama suçu
 • Tehdit suçu
 • Şantaj suçu
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu
 • Konut dokunulmazlığını ihlal suçu
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu
 • Hakaret suçu
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu
 • Hırsızlık suçu
 • Mala zarar verme suçu
 • Güveni kötüye kullanma suçu
 • Basit dolandırıcılık suçu

(TCK m.157) gibi birçok suça bakmakla görevli mahkeme Asliye ceza mahkemeleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir