Boşanma Ve Boşanma Davası Nedir?

Boşanma evliliği eşler hayattayken sona erdiren bir durumdur. Şüphesiz ki evlilik gibi boşanma kararı alıp evliliğin sonlandırılması da doğal bir durumdur.Taraflar yasal boşanma nedenleri var ise anlaşmalı veya çekişmeli boşanma dava yoluna gidebilirler.Unutmamak gerekir ki eşlerin boşanabilmeleri ancak bir hakim kararı ile mümkündür.

Yani boşanma mutlaka belirli nedenlerle hakim kararı gerektirir.Boşanmak isteyen taraf, aile mahkemesinde boşanma davası açabilir.Boşanma davası, diğer özel hukuk davalarından farklı usul kuralları uygulanarak yürütülen bir dava türüdür.

Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Evlilik birliğinin devamını istemeyen her birey kendi başına Aile Mahkemesine bir dilekçe ile başvuruda bulunabilir. Ancak açılan dava anlaşmalı boşanma davası değil ise yorucu ve uzun bir süreç sizi bekliyor olacağından en önemlisi de hak ve menfaat kaybının yaşanmaması adına uzman bir avukattan yardım alınması tavsiye olunur. Zira delillerin oluşturulması, tazminat istemleri, çocukların kimde kalacağı gibi birçok konuda avukatın uzmanlığı gereklidir.

Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Boşanma nedenlerini Medeni Kanun iki ana grupta incelemiştir. Bunlardan bir grubu “Özel boşanma” nedeniyken; diğer grup “genel boşanma ” nedeni olarak ifade edilir. Bu nedenlerin varlığına veya tarafların karşılıklı anlaşma sağlama durumuna göre mahkemelerde açılabilecek dava türleri anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davasına ilişkin makalemizi daha önce kaleme almış olduğumuzdan burada çekişmeli boşanma davasına ilişkin bilgi vermeye çalışacağız.

Taraflardan birinin boşanmak istemediği ve boşanma nedenlerinin varlığını inkar ettiği, durumlarda, boşanmak isteyen taraf çekişmeli dava yolunu seçmek durumunda kalır. Ancak çekişmeli boşanma davası açıldıktan sonra karşı tarafla anlaşmaya varılır ve belli başlı hususlarda hem fikir olunur ise başta çekişmeli açılan davayı anlaşmalı davaya dönüştürmek mümkündür. Çekişmeli boşanma davasını özel boşanma ve genel boşanma sebeplerine dayanarak açabileceğimizi belirtmiş idik.Şimdi bu sebepleri açıklamaya çalışalım.

Özel boşanma sebepleri : Özel boşanma nedenleri belirli ve somut olgulara dayanır.Medeni Kanunumuzda sınırlı sayıda sayılmıştırlar. Bunlar nelerdir?

  • Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası (TMK m. 161)
  • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış nedenleri ile boşanma davası (TMK m. 162)
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürmesebepleri ile boşanma davası (TMK m. 163)
  • Terk Sebebiyle boşanma davası (TMK m. 164)
  • Akıl Hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165)

Genel boşanma sebepleri ise :

  • Evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır.(TMK m.166)

Özel boşanma sebeplerinden farklı olarak belirli bir olgunun olmadığı boşanma nedeni geneldir. Örneğin, tarafların hakaret, şiddet, güven sarsıcı davranışları, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme, fikir ve mizaç uyuşmazlığı gibi birçok sınırsız sayıda neden genel boşanma nedenleri olarak kabul edilir.

Boşanma davalarında özel veya genel sebeplerin varlığı ortaya çıkacak hukuki sonuçlar açısından önem arz eder. Bir evlilikte özel boşanma sebebi varsa, davacı, karşı tarafın kusurlu olup olmadığını ispatlamak zorunda kalmayacak, yalnızca özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlaması yeterli olacaktır.

Oysa ki genel boşanma sebepleri varsa hem davacı hem de davalı taraf birbirinin kusurunu ispatlamak zorundadır.Özel Boşanma Sebeplerinin her bir başlık altında yazmaya çalıştığımız diğer makalelerde bulmanız mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir